Technická studie Hloubětínského tunelu

Technická studie – tunel Hloubětín vychází a zpodrobňuje Urbanisticko–dopravní studii (SATRA+JK Architekti, 11.2021) zahrnující celý Průmyslový polookruh (PPO). Jde o samostatné rozpracování středního úseku PPO, se zahloubením trasy při průchodu zástavbou Hloubětína, pro mimoúrovňové vykřížení s ulicemi Kolbenova a Poděbradská. Studie bude technickým podkladem investora záměru k zahájení navazující projekční přípravy, vedoucí k získání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, pro geotechnický průzkum a případné změny ÚPSÚ a posouzení vlivů stavby na životní prostředí.

A.
Průvodní zprávaKe stažení zdePDF, 4,05 MB
B.1Situace širších vztahůKe stažení zdePDF, 9,73 MB
B.2Koordinační situace - povrchKe stažení zdePDF, 30,3 MB
B.3
Koordinační situace - tunelKe stažení zdePDF, 9,84 MB
B.4Dopravní situaceKe stažení zdePDF, 3,36 MB
B.5Urbanistická situaceKe stažení zdePDF, 7,37 MB
B.6Zobrazení záměru do platného ÚPSÚ HMPKe stažení zdePDF, 1,85 MB
B.7Majetkoprávní situaceKe stažení zdePDF, 1,49 MB
B.8Podélné profilyKe stažení zdePDF, 1,17 MB
B.9Vzorové příčné řezy - tunelKe stažení zdePDF, 1,23 MB
B.10Příčné řezyKe stažení zdePDF, 2,24 MB
Kompletní studieKe stažení zdeZIP, 72,2 MB
keyboard_arrow_up