Podchody pod železniční tratí

Aktuální stav k 11.2023

16. listopadu 2023 byla dokončena stavba dvou podchodů pod železniční tratí u Kbelské ulice včetně návazných komunikací. Jedná se o předstihovou investici projektu Hloubětínský tunel. Tyto podchody nahrazují úzké a nebezpečné chodníky po stranách podjezdu Kbelské ulice, které sice v podjezdu zatím zůstávají, ale v rámci stavby Hloubětínského tunelu budou zrušeny, což umožní rozšířit uspořádání vozovky v podjezdu o jeden jízdní pruh.

Původní stav podjezdu (2021, zdroj: Seznam.cz)
Nový stav podjezdu (2023, zdroj: Seznam.cz)

Stavba podchodů byla zahájena v roce 2022 v souběhu s investiční akcí Správy železnic, jejíž předmětem byla celková rekonstrukce železniční trati Praha – Lysá nad Labem v úseku Mstětice – Praha-Vysočany. Součástí této akce byla mimo jiné i rekonstrukce podjezdu s nahrazením původního ocelového mostu novou konstrukcí. Nicméně nevyhovující chodníky podél komunikace Kbelská měly být původně zachovány. Díky úsilí náměstka primátora Adama Scheinherra se Hlavnímu město Praha podařilo včlenit podchody do rekonstrukce trati. Projektovou dokumentaci podchodů a návazných komunikací včetně získání společného povolení zajistilo Hlavní město Praha. Vlastní realizaci konstrukce podchodů zajistila v rámci své stavby Správa železnic z finančních prostředků hl. m. Prahy. Město následně vybudovalo návazné komunikace pro pěší a veřejné osvětlení.

Podchody byly stavěny ve dvou etapách v otevřené stavební jámě zajištěné pažícími stěnami, takže byl vždy zajištěn provoz alespoň po jedné koleji tříkolejné železniční trati.
Nosná konstrukce podchodů je z železobetonových panelů, které vyrobila firma ŽPSV v Čerčanech.
Montáž podchodů probíhala rychle, patřičná polovina podchodu byla vždy osazena během jednoho dne.
Montáž podchodů probíhala rychle, patřičná polovina podchodu byla vždy osazena během jednoho dne.
Dokončení kompletních podchodů samozřejmě trvalo výrazně déle.
A takto vypadala dokončená hrubá konstrukce podchodů s rekonstruovanou železniční tratí.

Velkou výhodou spolupráce se Správou železnic na této stavbě bylo, že práce na podchodech probíhaly během rekonstrukce železničního mostu nad Kbelskou ulicí. Což znamenalo, že pro stavbu podchodů nebyly třeba samostatné výluky na této frekventované železniční trati. V této fázi převzalo stavbu Hlavní město Praha a v tendru vybraná firma Bratři Gallové & spol. s r. o. se pustila do stavby komunikací navazujících na Kbelskou ulici včetně veřejného osvětlení.

Stavba komunikací navazujících na Kbelskou ulici včetně veřejného osvětlení.
Stavba komunikací navazujících na Kbelskou ulici včetně veřejného osvětlení.
Takto již vypadá dokončená stavba, přichystaná ke kolaudaci, která se předpokládá na konci prosince 2023.
Takto již vypadá dokončená stavba, přichystaná ke kolaudaci, která se předpokládá na konci prosince 2023.
Takto již vypadá dokončená stavba, přichystaná ke kolaudaci, která se předpokládá na konci prosince 2023.
Takto již vypadá dokončená stavba, přichystaná ke kolaudaci, která se předpokládá na konci prosince 2023.
Montáž podchodů probíhala rychle, patřičná polovina podchodu byla vždy osazena během jednoho dne.
keyboard_arrow_up