O projektu

Oblast průchodu Průmyslového polookruhu (PPO) stávající zástavbou Hloubětína (Kbelská ulice mezi křižovatkami s Poděbradskou a Kolbenovou) je bezesporu jednou z výraznějších dopravních závad na území hlavního města Prahy. Křižovatky Poděbradská / Průmyslová / Kbelská a Kbelská / Kolbenova jsou denně kapacitním hrdlem PPO a vytvářejí dlouhé dopravní kolony na všech navazujících komunikacích. Obdobně komplikují i plynulost provozu MHD, respektive pěších a cyklistů. Zároveň jde však i o výraznou závadu z hlediska životního prostředí, bezpečnosti, urbanismu atd.

Okolní zástavba je tvořena mimo jiné rodinnými domy, případně domy činžovního typu, v severní části potom tramvajovou vozovnou. Podél trasy jsou z důvodu snížení hlukové zátěže umístěny protihlukové clony a jsou omezena příčná napojení zejména západní zastavěné části sídliště Hloubětín. Jde o úsek s nejvýraznějšími negativy tohoto charakteru komunikace do navazující zástavby s omezenými možnostmi příčných vazeb pěších a cyklistů. Ty jsou realizovány pouze v rámci okrajových světelných křižovatek s Poděbradskou a Kolbenovou ulicí.
Realizací záměru a zahloubením hlavní trasy PPO v této oblasti dojde k výraznému zlepšení životních podmínek včetně vytvoření nových lokálních dopravních propojení stávající zástavby při významném vylepšení dopravní prostupnosti po hlavní trase PPO (tedy odstranění dopravních kolon). Součástí stavby je vedle samotného tunelu komplexní úprava povrchových úseků v celé lokalitě. Na povrchovém úseku nad tunelem vznikne městská třída s vyhrazenými pruhy pro MHD a cyklisty, s významným doplněním vegetace v celé oblasti. Křižovatky PPO s Poděbradskou a Kolbenovou ulicí budou přestavěny na mimoúrovňové se SSZ v místě napojení vjezdových a nájezdových větví na PPO do profilů ulic Poděbradské a Kolbenovy. Budou doplněny chybějící podélné a příčné vazby pro pěší a cyklo dopravu.

keyboard_arrow_up