Aktuální stav k 11.2023

Spuštění webu projektu
Podchody pod železniční tratí

V rámci přípravy stavby, respektive projektových prací byly zahájeny průzkumné práce; dendrologický průzkum dřevin, stavebnětechnický průzkum zastižených objektů, akustické měření, diagnostický průzkum vozovek a mj. podrobný geotechnický průzkum. V rámci geotechnického průzkumu bude v rozsahu celé budoucí trasy provedeno cca 48 ks vrtů k prozkoumání kvality základových podmínek, hydrogeologických podmínek atd.

Geologické podmínky lze očekávat poměrně velmi složité. V trase se nachází několik geologických a hydrogeologických anomálií a komplikací. Tzv. pražský zlom, kde vlivem tektonických pohybů v zemské kůře došlo k posunu geologických vrstev až o několik stovek metrů. Dalším problematickým místem jsou zvodnělé terasy koryta Rokytky, resp. podpovrchové vodoteče směřující od severních kbelských teras do Hloubětína.

Současně probíhají práce na prověření stavby z hlediska vlivů na životní prostředí v souladu s požadavky zákona 100/2009 Sb. Přestože jde o záměr nevyžadující prověření, bylo k tomuto prověření přistoupeno s cílem vyloučit veškeré případné pochybnosti, a to mj. s ohledem na akustickou zátěž v území a dopady do přírodní památky Smetanka.

Předpoklad zahájení vlastních projektových prací je v prvním kvartále roku 2024. Očekávaný termín podání žádosti o společné povolení se předpokládá v 1. polovině roku 2026.

Zajímavostí je záměr investora HMP uspořádat studentskou soutěž o návrh vizuální podoby grafických identifikátorů záměru.

keyboard_arrow_up